نمایش 1 - 10 از 59
حاجی بابایی خبر داد: نماینده مردم همدان وفامنین وقهاوندگفت، اجرای کامل پروژه فاضلاب شهر جورقان با اعتباری بالغ بر ۱۶ میلیارد تومان که شش ونیم کیلومتر، از این خط برای انتقال به تصفیه خانه همدان به پایان رسیده است.
16. خرداد 1397 - 10:31
رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس: رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس گفت:در جلسه فراکسیون فرهنگیان مجلس با حضور رئیس سازمان امور اداری کشور، و وزیر آموزش و پرورش مقرر شد استخدام معلم در آموزش و پرورش فقط از طریق دانشگاه فرهنگیان انجام شود.
26. ارديبهشت 1397 - 12:36
حاجی بابایی: نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی گفت:عده ای از دوستان معتقدند که اگر کلانشهر ایجاد شود، فرهنگ ما آسیب می بیند ،باید مدیریت شود ،رشد فرهنگی در شرایط روز تعریف شود
22. اسفند 1396 - 13:20
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی: حمیدرضا حاجی بابایی نماینده مردم همدان و فامنین گفت : امروزه اشتغال احداث پترو شیمی نیست ما با ایجاد همین واحد های کوچک که با اعتبار کم احداث می شوند می توانیم اشتغال مولد و پایدار ایجاد کنیم .
9. اسفند 1396 - 9:00
عادل فردوسی پور بهتر بود با مطالعه و شناخت بیشتری با نماینده مردم همدان مواجه می شد، زیرا همه حاجی بابایی را به ورزش و توجه خاص او به این حوزه می شناسند.
8. اسفند 1396 - 23:52
انتقال اب به همدان حاجی بابایی: رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه کشور گفت: در برنامه ششم توسعه یکی از مهم ترین اولویتهایی که بر روی آن بحث شد،موضوع آب و مباحث مرتبط با آن در کشور بود
6. اسفند 1396 - 20:01
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی گفت: احداث خانه امید با تجهیزات کامل ویژه بازنشستگان، پاسخ به مطالبه بازنشستگان همدان است.
30. بهمن 1396 - 9:29
لزوم ارتباط دانشگاه ها با صنعت جهت ایجاد اشتغال پایدار حاجی بابایی: رییس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای سالامی گفت: ارتباط دانشگاهها با صنعت باید تقویت شود؛تا تولید واشتغال پایدار ایجاد شود.
29. بهمن 1396 - 12:18
حاجی‌بابایی: نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس گفت: حذف یارانه 25 میلیون نفر در سال 97 بعید است.
26. بهمن 1396 - 23:49
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه 100 هزار نفر در ارائه امار سرشماری استان به شمار نیامده اند گفت: ارائه اماراشتباه سبب شده است که این تعداد از اعتبارات بقیه استفاده کنند و از طرفی هم این صحیح نبودن سرشماری ها مانع از جدب سرمایه گذار به استان خواهد شد.
21. بهمن 1396 - 8:28

صفحه‌ها

اشتراک در حاجی بابایی