اوقات شرعی

 

آخرین اخبار

12. دى 1395 - 8:43   |   کد مطلب: 23210
تفاهم نامه سه جانبه همکاري مشترک بين شهرداري همدان، کميسيون ملي يونسکو، پژوهشکده سوانح طبيعي و کرسي بلاياي طبيعي کميسيون ملي يونسکو با حضور مسؤولان کشوري و استاني امضا شد.

به گزارش صبح الوند، تفاهم نامه اي با هدف ايجاد و گسترش همکاري هاي علمي، آموزشي، پژوهشي و فني و مهندسي با هدف ارتقاي مطالعات و طرح هاي آموزشي و کاربردي مرتبط با وظايف و بهره گيري از امکانات و توانمندي هاي علمي، تخصصي، مشورتي، تجهيزاتي و کتابخانه اي بين شهرداري همدان، کميسيون ملي يونسکو، پژوهشکده سوانح طبيعي و کرسي بلاياي طبيعي کميسيون ملي يونسکو امضا شد تا در جهت مديريت خطرپذيري شهري و ترويج فرهنگ پيشگيري از اثرات بلاياي طبيعي در همدان گام هاي مثبتي برداشته شود.

 

آگاهي شهردار همدان از آخرين نگاه هاي مديريت شهري قابل تقدير است
 

دبيرکل کميسيون ملي يونسکو ايران در اين مراسم همدلي و همکاري ميان مديران استانداري و مجموعه مديريت شهري همدان را بسيار ارزشمند خواند و گفت: همدان نيروهاي بسيار ارزشمندي دارد و آگاهي شهردار همدان از آخرين نگاه هاي مديريت شهري قابل تقدير است.

 

سعدا... نصيري قيداري با بيان اينکه تفاهم نامه صرفاً نوشتن و امضاي آن نيست، افزود: من عقيده دارم بعد از انجام يک کار، بايد تفاهم نامه آن انجام شود، اما مديران همدان مردان ميدان عمل هستند و همت شما در اينکه قصد داريد تفاهم نامه به صورت جدي اجرايي شود بسيار مهم است.

 

وي با تأکيد بر اينکه شهرداري ها بايد ارتباط خود را با يونسکو بيشتر کنند و با بيان اينکه يکي از وظايف تفاهم نامه توسعه پايدار و آموزش در جهت حقوق شهروندي و رعايت وظايف شهروندي است، ابراز کرد:

 

هدف ما اين است که داشته هاي يک ملت به خوبي مورد استفاده و حراست قرار گيرد و شهروندان هم در اين زمينه آموزش داده شوند.

 

وي افزود: نشان يونسکو و نگاه بين المللي داشتن به اين مباحث مي تواند يک شاخص معتبر باشد. نصيري قيداري با بيان اينکه امروزه توسعه شهري در دو بُعد مديريت شهر و حفظ ميراث شهري بسيار پيچيده شده است، افزود: طبق نگاهي که در قديم وجود داشت، شهرداري و اداره ميراث فرهنگي با هم تقابل داشتند، اما در نگاه جديدي که در دنيا شکل گرفته، شهرداري و اداره ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري کنار هم قرار مي گيرند تا هم ميراث فرهنگي حفظ شده و هم مديريت جديد شهري پياده شود.

 

وي افزود: دنياي امروز دنياي پيچيده اي است که همواره در حال تحول است و دنيا در صد سال اخير بسيار متحول شده است، به گونه اي که امروز يک نفر نمي تواند ادعاي انجام همه کارها را داشته باشد.

 

وي ادامه داد: انسان هايي که به دنبال تفکر و مشورت در اين دنياي جديد هستند، انسان هاي عاقلي هستند؛ چراکه نگاه علمي امروز نمي تواند تحت حصارکشي قرار گيرد و فقط با بحث و مشارکت است که مي توان نتيجه گرفت.

 

وي به مباحث آموزش شهروندي هم اشاره کرد و گفت: آموزش در سنين پايين تأثيرگذاري بيشتري دارد و آموزش برابر و باکيفيت براي همه بايد صورت پذيرد که اين آموزش هم فقط منحصر به وزارت علوم نمي شود، بلکه آموزش هاي مردمي مي توانند در پايگاه هاي مختلف مسؤوليت پذيري اجتماعي را به مردم ياد دهند.

 

نصيري قيداري بحث مطالعه و مکان يابي در هر پروژه را بخش مهمي از کار دانست و افزود: انسان به خاطر مطالعه مي تواند دست به تحولات بزند و اين نشست هم، نشست اميدبخشي است که اميدوارم قدم هاي پربرکتي براي استان برداشته شود.

 

وي به ظرفيتي که در خصوص ذخيره گاه هاي طبيعي در استان همدان وجود دارد اشاره کرد و گفت: نگاه به ذخيره گاه هاي طبيعي و زيستي هم بايد با حفظ آنها و حفظ مديريت جديد باشد.

 

آمادگي همکاري کميسيون ملي يونسکو با استان همدان در تمام زمينه هاي مديريت بحران 

 

رئيس پژوهشکده سوانح طبيعي و کرسي بلاياي طبيعي کميسيون ملي يونسکو نيز با اشاره به اينکه در 7 استان کشور طرح جامع خطرپذيري در حال انجام است، گفت: ما آمادگي کمک به استان همدان براي اجراي طرح جامع خطرپذيري را داريم و آمادگي داريم که در زمينه هاي مختلف مانند مديريت بحران، برنامه ريزي در زمينه مسائل اقتصاد مقاومتي، فعاليت هاي تاب آوري در استان و مقاوم سازي ساز ه ها به استان همدان کمک کنيم. سيدعباس جزايري با بيان اينکه همدان از سازه هاي قديمي و باارزشي در بخش گردشگري برخوردار است، افزود: مقاوم سازي سازه ها و مديريت مخاطرات طبيعي در هر زمينه اي در استان ضروري است.

 

وي بحث آموزش را در همه جوامع ضروري خواند و ادامه داد: اين آموزش هم براي جامعه ادار ه کننده و مديران اجرايي کشور و هم براي جامعه مردم نهاد که از آموزش هاي سطحي برخوردارند بسيار ضروري است.

 

وي به تدوين سند سنداي اشاره کرد و گفت: کشور ايران از جمله 10 کشور بلاخيز دنياست و اين سند در همين زمينه چارچوب هايي براي همه کشورها مشخص مي کند که به همه شهرهاي ايران هم ابلاغ مي شود.

 

وي به انعقاد تفاهم نامه بين شهرداري و يونسکو اشاره کرد و گفت: اين فرصت خوبي براي مجموعه استان همدان است؛ چرا که يکي از عوامل آسيب پذيري همدان بحث فرو نشست با برداشت بي رويه از آب هاي زيرزميني است که بدون مطالعه انجام گرفته است.

 

وي به همدلي موجود بين مديران استان همدان اشاره و اضافه کرد: در استان همدان قدم هاي خوبي در امر مهم آموزش برداشته شده است و مسؤولان شهر همدان اين مسأله را بسيار جدي گرفته اند که راهکارهايي براي مديريت اجرايي شهر در حوزه مديريت بحران و تهديدهاي موجود پيدا کنند.

 

برقراري ارتباط با يونسکو، استان همدان را به معادلات جهاني وصل مي کند
 

معاون عمراني استاندار همدان نيز با اشاره به تلاش هايي که شورا و شهرداري همدان براي اخذ اين تفاهم نامه داشتند، گفت: مديريت ارشد استان نيز پشتيباني و حمايت کاملي از شورا و شهرداري همدان دارد تا بتواند از همه ظرفيت هاي استان به خوبي بهره ببريم.

 

محمودرضا عراقي با اشاره به عقد تفاهم نامه بين شهرداري همدان و يونسکو گفت: اين برقراري ارتباط با يونسکو باعث مي شود همدان به معادلات جهاني وصل شود و اميدواريم با استفاده از اين ظرفيت شهر همدان به جايگاه ويژه خود برسد.

 

وي افزود: عليرغم آمادگي هايي که در استان همدان وجود دارد، اما آموزش و تمرين ما در حوزه بلاياي طبيعي بسيار کم است و ضعف هاي زيادي در  اين زمينه داريم که نياز به انسجام و استانداردسازي فعاليت ها در اين زمينه وجود دارد.

 

وي با بيان اينکه اکثر بلاياي طبيعي در ايران وجود دارد، ادامه داد: نظريه هايي که در اين زمينه ابراز شده است، نسبتاً خوب است اما در زمينه افزايش تاب آوري شهر نمي توانيم جواب گوي بحران هاي بزرگ باشيم.

 

وي با اشاره به تهاجم هاي فرهنگي غرب ابراز کرد: ما بايد از همه ظرفيت ها براي مقابله با اين تهاجم ها استفاده کنيم و اگر مي خواهيم قابليت هاي خود را به دنيا معرفي کنيم، بايد با زبان دنيا و استانداردهاي جهاني وارد مذاکره شويم.

 

عراقي ادامه داد: کساني که فکر مي کنند اين ارتباطات به کشور ضربه مي زند، خود را در حصار بسته اي مي بينند و کاملاً در اشتباهند؛ چراکه دنياي پيچيده امروز نياز به ارتباطات دارد.

 

وي يکي از دلايل انقلاب مردم را مشارکت مردم در همه عرصه ها خواند و افزود: با احيا و تشکيل شوراهاي اسلامي اين امر محقق شد و مردم توانستند در سرنوشت خود دخالت کنند.

 

وي ادامه داد: ممکن است ظرفيت هايي در بعضي از شوراها نباشد که اينها نياز به آموزش دارد.

 

عراقي با تأکيد بر اينکه آموزش براي همه لازم است، ادامه داد: مديريت از حالت سنتي و ساده عبور کرده و امروز هر دو طرف مديريت بايد آموزش ديده و حرفه اي باشند.

 

وي شهرداري را سازماني مردم نهاد دانست و گفت: ما آمادگي حمايت از شهرداري براي عملياتي کردن تحقيقات در حوزه اين تفاهم نامه را داريم.

 

ايجاد تعامل بيشتر بين شهرداري و سازمان هاي ملي
 

رئيس شوراي اسلامي شهر همدان نيز در اين مراسم گفت: اميدواريم با عقد اين تفاهم نامه بستري براي تعامل بيشتر شهرداري با سازمان هاي ملي فراهم شود تا در قبال شهر و کشور و جامعه جهاني به بهترين شکل انجام وظيفه کنيم.

 

رضا ميرزايي با اشاره به سابقه طولاني مدنيت در شهر همدان و وجود مشاهير و نيز محيط طبيعي بي نظير همدان گفت: شهر همدان، شهرسازي ويژه اي دارد و به لحاظ مراکز علمي نيز از دانشگاه هاي تراز اول برخوردار است.

 

ميرزايي به وجود 4 قوميت اصيل و قوميت هاي خُرد ديگر در همدان اشاره کرد و افزود: شهر همدان از اولين شهرهاي کشور در بحث اجراي فاضلاب بوده و 10 سال پيش نيز پيشرفته ترين شبکه فاضلاب در اين شهر اجرا شده است.

 

وي به بازآفريني و احياي 30 محله قديمي در شهر همدان اشاره کرد که در دستور کار است و ادامه داد: همدان به عنوان يکي از افتخارات کشور در دوره چهارم شوراي اسلامي تفاهم نامه اي با محيط زيست کشور منعقد کرده که براساس آن، اين شهر به عنوان آزمونه شهر سبز پايدار کشورهاي اسلامي شناخته شده است.

 

وي به را ه اندازي مرکز مطالعات و پژوهش هاي شوراي اسلامي شهر همدان اشاره و اضافه کرد:50  درصد اعضاي اين مرکز شامل صاحب نظران علمي دانشگاه هاي استان هستند که از نظرات آنها در مباحث مديريت شهري و براي ايجاد نوآوري در چشم انداز آينده شهر استفاده مي شود. وي در پايان با اشاره به قرارگيري همدان در نوار زلزله خيز افزود: در همدان مثل ساير کلان شهرها ساخت و سازهاي غيراستاندارد سازه اي انجام گرفته است که ضوابط شهرسازي را رعايت نکردند، بنابراين بلاياي طبيعي از جمله سيل مي تواند در نقاط حاشيه اي شهر بحران آفرين باشد.

 

شهر همدان ظرفيت سوانح طبيعي بالايي دارد
 

رئيس کميسيون خدمات شهري، حمل و نقل و ترافيک و محيط زيست شوراي اسلامي شهر همدان نيز با اشاره به اينکه همدان به عنوان شهر سبز پايدار انتخاب شده است، گفت: شهر همدان ظرفيت بسياري در حوزه سوانح طبيعي دارد و ما هم براي کاهش بلاياي طبيعي فعاليت هايي در شهرداري انجام داده ايم، اما چون اين کارها فني نبوده، موفقيت آنچناني نداشته است.

 

کامران گردان با اشاره به طرح هاي خوبي که در شهر همدان انجام گرفته از جمله طرح دوام محلات، تاب آوري شهر و ... در راستاي مديريت بحران افزود: اما ما منابع کافي براي اثربخشي صددرصدي اين طرح ها را در اختيار نداشتيم.

 

گردان افزود: ما به دنبال اين هستيم که از منابع شما در اين زمينه بهره ببريم؛ چراکه فرصت آزمون و خطا نداريم.

 

وي اضافه کرد: اميدواريم با کمک هاي سازمان ملي يونسکو اين طرح به صورت هدفمند و با اثربخشي بيشتري جلو برود و پيشرفت قابل ملاحظه اي داشته باشيم.

 

وي تأکيد کرد: بحث آموزش نيز بايد از سنين کودکي در زمينه هاي مختلف شهروندي انجام گيرد.

 

به دنبال اين هستيم که همدان را به استاني تاب آور تبديل کنيم
 

مديرکل مديريت بحران استانداري همدان نيز با اشاره به عقد اين تفاهم نامه گفت: در راستاي پياده سازي سند سنداي ما به دنبال اين هستيم که نه فقط شهر همدان، بلکه استان همدان را به يک استان تاب آور تبديل کنيم.

 

عليمردان طالبي با اشاره به اجراي برنامه مانور زلزله در مدارس و کسب رتبه برتر استان همدان طي 6 سال متوالي در اين زمينه اظهار کرد: علاوه بر مدارس، محلات را در آموزش زلزله درگير کرديم.

 

طالبي با بيان اينکه تفاهم نامه بايد به شکل کامل انجام شود، ادامه داد: اگر تفاهم نامه ناقص انجام شود، استان هاي ديگر هم در اين زمينه به نتيجه اي نمي رسند.

 

وي با اشاره به توانمندسازي جوامع محلي حاشيه نشين براي حفظ ذخيره گاه هاي زيستي در همدان عنوان کرد: بسياري از آسيب ها از حاشيه نشين ها نشأت مي گيرد و توانمندسازي آنها براي حفظ بهتر ذخيره گاه ها مؤثر است.

 

بازآفريني محلات قديمي به تاب آوري شهر کمک مي کند
 

شهردار همدان نيز در اين مراسم با اشاره به فعاليت هاي عملياتي و اجرايي انجام شده در همدان براي نزديک شدن به شهر تاب آور گفت: استان همدان در زمان جنگ تحميلي از استان هاي نمونه غرب کشور بود و اکنون هم با اجراي زيرساخت هاي راه به محور ارتباطي غرب کشور تبديل شده و در مباحث پدافند غيرعامل نيز همدان مي تواند نقش مؤثري در غرب کشور داشته باشد.

 

سيدمصطفي رسولي با اشاره به انجام فعاليت هاي بنيادي در مباحث زيرساختي شهر همدان ادامه داد: کارگروه هاي تخصصي و فني در استانداري همدان شکل گرفتند که از طريق آنها فعاليت هاي شهرسازي به صورت فني و قانوني تر دنبال مي شود.

 

رسولي با بيان اينکه حلقه اصلي شهر همدان در صورت مرتفع سازي درآمدهاي کلاني براي شهرداري داشت، ادامه داد: ما جلوي اين کار را گرفتيم تا ساخت و سازها به شکل قانونمند انجام شود.

 

وي به آموزش هاي شهروندي ارائه شده در حوزه بازيافت اشاره کرد و ادامه داد: در رابطه با مباحث گردشگري نيز شاخصه هاي گردشگري در شهر همدان تعريف شده و اعتبارات خوبي براي آنها در نظر گرفته شده است.

 

وي به اقدامات انجام شده براي بازآفريني محلات قديمي شهر همدان اشاره و اظهار کرد: بازآفريني اين محلات که سبک گذشته شهر را دارند به تاب آوري شهر کمک مي کنند.

 

شهردار همدان افزود: در کنار بازسازي محلات قديمي، محلاتي هم براي زمان بحران تعريف مي شود تا اگر با بلاياي طبيعي مواجه شديم، بتوانيم از اين فضا استفاده کنيم.

 

وي در زمينه پياده راه سازي خيابان ها عنوان کرد: با تصميمات خوب شوراي اسلامي شهر، پياده راه سازي خيابان ها شروع شده و نوع مصالحي که در اين مسيرها به کار برده مي شود، بسيار مرغوب است.

 

رسولي تأکيد کرد: اميدواريم با عقد اين تفاهم نامه در کنار مجموعه هاي پژوهشي طرح جامعي که در دست اقدام داريم را به شکل بهتري به اجرا درآوريم.

 

وي در پايان به برگزاري همايش شهر سبز پايدار در اوايل اسفندماه به ميزباني شهر همدان اشاره کرد و از دبيرکل کميسيون ملي يونسکو ايران براي حضور در اين همايش دعوت کرد.

 

قابليت تعريف ژئوپارک در استان همدان کاملاً محسوس است
 

رئيس اداره علوم کميسيون ملي يونسکو نيز با بيان اينکه همدان ظرفيت زيست محيطي بسيار بالايي دارد و از تنوع زيستي، گياهي و جانوري بالايي برخوردار است، گفت: ايجاد شهر سبز پايدار نيازمند اقتصاد سبز و ملزومات سبز است که اگر اين ملزومات فراهم نشود، شهر سبز پايدار نيز ايجاد نخواهد شد. مهين يزداني به نقاط قوت گردشگري در همدان در حوزه هاي پزشکي، کشاورزي، زمين شناسي و فرهنگي اشاره کرد و گفت: در همه اين زمينه ها چارچوب همکاري با شهر همدان وجود داشت.

 

وي با اشاره به اينکه توانمندي جوامع محلي مي تواند در حوزه هاي آموزشي بسيار مؤثر باشد، ادامه داد: با توجه به مسائل زمين شناسي در استان همدان، تعريف ژئوپارک و ذخيره گاه زيستي در استان که به ثبت يونسکو برسد کاملاً محسوس است، اما اين امر نيازمند مطالعات مديريتي است.

 

وي با بيان اينکه 22 منطقه در کشور براي انجام مطالعات تعريف ژئوپارک شناسايي شده اند، افزود: در همدان هم مي توانيم چنين نقطه اي را مشخص کنيم.

 

وي ادامه داد: مباحث مربوط به صنايع دستي هم يکي از ظرفيت هاي بزرگ همدان است که اين ژئوپارک ها مي تواند بستري براي فروش صنايع دستي و بازاري با شاخص ژئوپارک براي صنايع دستي همدان را فراهم کند.

 

وي از وجود انرژي هاي تجديدپذير و ظرفيت خوب همدان از نظر انرژي خورشيدي خبر داد و اضافه کرد: استان همدان در مباحث مربوط به آب داراي مشکلاتي است، اما قبل از رسيدن به وضعيت بحراني بايد بررسي هايي در اين زمينه انجام و راهکارهايي براي زندگي پايدار در استان ارائه شود. وي بلاياي طبيعي، منابع آبي، آلودگي هاي ناشي از محيط و مسائل مربوط به بازيافت را از جمله مباحثي خواند که بايد در استان مورد توجه قرار گيرند و تصريح کرد: ما آمادگي داريم در تمام اين زمينه ها با استان همکاري داشته باشيم. 

 

وي تأکيد کرد: 12 ذخيره گاه در کشور به ثبت جهاني رسيده که همدان هم مي تواند در اين زمينه به توفيقاتي دست پيدا کند.

 

در ادامه، اجراي”طرح برنامه‌ريزي و آموزش مديريت بحران در شهر همدان” و برگزاري کارگاه آموزشي براي مربيان پاي? سوم اين استان، مطالعات امکان‌سنجي در مورد ذخيره‌گاه و ژئوپارک در اين استان و مساعدت‌هاي فني در خصوص مسائل آموزشي و محيط‌زيستي از جمله مواردي بود که از سوي کميسيون ملي يونسکو به‌عنوان اقدامات قابل اجرا براي افزايش خود امدادي و دگر امدادي در شرايط بحران و نيز ارتقاي وضعيت زيست- محيطي شهر همدان مطرح شد.

 

پژوهشکده سوانح طبيعي و کرسي يونسکو در زمينه مديريت بلاياي طبيعي نيز آمادگي خود را در اجراي کامل “طرح جامع خطرپذيري” و همکاري مشترک در کليه زمينه‌هاي مرتبط با کاهش اثرات بلاياي طبيعي در استان همدان، با مشارکت کميسيون ملي يونسکو اعلام کرد.

 

لازم است ذکر شود که تفاهم‌نامه مذکور، در پي همکاري گروه آموزش کميسيون ملي يونسکو در اجراي “طرح پايش شهري در مدارس شهر همدان در مقابله با سوانح طبيعي از جمله زلزله” و در نتيج? جلسات مشترک اين گروه با مسئولان شهرداري همدان، پژوهشکده سوانح طبيعي و کرسي يونسکو در زمين? مديريت بلاياي طبيعي طي شش ماه گذشته، تنظيم شد.

 

انتهاي پيام/

دیدگاه شما

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
پرتال جامع آستان قدس رضوی: باب الرضا (ع) -حرم امام رضا (ع)
دانا
هواشناسی همدان