نمایش 1 - 2 از 2
دستاوردهای بسیج و نقش آفرینی بانوان فعال بسیجی در عرصه های اجتماعی، اقتصادی، کارآفرینی و اشتغال زایی و خدمات رسانی به آحاد مردم در نمایشگاه طرح اسوه به نمایش گذاشته شد.
12. تير 1401 - 9:34
پویش مردمی"کی وقتشه؟" خانم نوروزی دبیر پویش مردمی"کی وقتشه؟" در بیان موانع ازدواج جوانان به ۳ مورد اشاره کردند.
11. تير 1401 - 8:56
اشتراک در کنگره هشت هزارشهید