نمایش 1 - 4 از 4
تاکنون پدیده وارونگی دما،سبب تشدید آلودگی هوا در همدان نشده است معاون نظارت و پایش اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان: معاون نظارت و پایش اداره‌کل حفاظت محیط زیست اظهار کرد: با توجه به اینکه همدان شهری صنعتی نست تاکنون شاهد آن نبوده ایم که پدیده وارونگی دما، سبب تشدید الودگی در این استان شود.
16. آذر 1396 - 15:40
کارشناس مسئول کنترل کیفی هوای دانشگاه علوم پزشکی همدان گفت: چالش اصلی همدان در آلودگی هوا ذرات گردوغبار است.
24. آبان 1396 - 16:06
هوای همدان ناسالم برای گروه های حساس معاون نظارت و پایش اداره‌ کل حفاظت محیط زیست همدان: معاون نظارت و پایش اداره‌کل حفاظت محیط زیست با بیان اینکه هوای همدان از ساعت 7 صبح امروز ناسالم برای گروه های حساس شده است گفت: براساس تجربه میتوانیم بگوییم که برخی از این گرد و غبارها منشا داخلی دارد و منتظر تامین اعتبارات جهت شناسایی دقیق کانون های داخلی آلودگی هستیم.
11. آبان 1396 - 13:29
مدیرکل دفتر مشارکت های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست: مدیرکل دفتر مشارکت های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: ۸۰ درصد ریزگردهای کشور مربوط به توسعه سد سازی دولت ترکیه روی دجله و فرات است.
19. مرداد 1396 - 23:26
اشتراک در الودگی هوا در همدان