نمایش 1 - 6 از 6
کودک خیابانی در هفت ماهه امسال انجام گرفت؛ معاون امور اجتماعی بهزیستی استان همدان از شناسایی کودکان خیابانی در سطح استان خبر داد و اظهار کرد: طی هفت ماه گذشته از سالجاری ۵۷ کودک خیابانی در همدان شناسایی شده‌ که ۹۰ درصد آنها پسر هستند.
14. آبان 1396 - 22:57
مدیر کل بهزیستی استان همدان مطرح کرد: رییس سازمان بهزیستی همدان در خصوص خدماتی که به کودکان کار در بهزیستی داده شده است پرداخت و افزود: در سال گذشته به بیش از 50 درصد از پسران و 100 درصد از دختران خدمات توانمند سازی کودکان کار داده شده است.
17. مهر 1396 - 9:35
معاون مشارکت‌های مردمی بهزیستی استان همدان معاون مشارکت‌های مردمی بهزیستی استان همدان عنوان کرد: معاون مشارکت‌های مردمی بهزیستی استان همدان از افزایش ۵۳ درصدی میزان زکات فطره جمع‌آوری شده توسط این مجموعه خبر داد.
18. تير 1396 - 14:45
۳ هزار و ۸۳ نفر از زنان سرپرست خانوار زیرپوشش بهزیستی همدان هستند رئیس روابط عمومی اداره کل سازمان بهزیستی شهرستان همدان گفت: ۳ هزار و ۸۳ نفر از زنان سرپرست خانوار زیر پوشش بهزیستی همدان هستند
27. خرداد 1396 - 21:51
مدیرکل بهزیستی استان همدان مدیرکل بهزیستی استان همدان: مدیرکل بهزیستی استان همدان گفت: برنامه پیشگیری اجتماع محور از اعتیاد در ۴۲۵ محیط کاری، اداری، آموزشی و فرهنگی همدان با زیر پوشش قرار دادن بیش از ۳۰۰ هزار نفر اجرا می‌شود.
3. ارديبهشت 1396 - 23:52
مدیر کل بهزیستی استان همدان خبر داد مدیرکل بهزیستی استان همدان از ساخت 130 واحد مسکن شهری و 140 واحد مسکن روستایی برای مددجویان بهزیستی همدان تا پایان خردادماه سال آینده خبر داد.
18. دى 1395 - 8:14
اشتراک در بهزیستی همدان