اوقات شرعی

 

آخرین اخبار

3. آبان 1396 - 8:45   |   کد مطلب: 27119
مدیر کل تعاون کارو رفاه اجتماعی استان همدان خبر داد
انجام بیش از دو هزار فقره بازرسی کارگاهی در استان
مدیر کل تعاون کارو رفاه اجتماعی استان همدان از انجام 2216 فقره بازرسی کارگاهی در استان در راستای صیانت از نیروی کار و منابع مادی استان خبر داد.
انجام بیش از دو هزار فقره بازرسی کارگاهی در استان

به گزارش صبح الوند، احمد توصیفیان در نشست تخصصی ایمنی و پیشگیری از حوادث ناشی ازکار بازرسان کار استان همدان اظهار داشت براي صيانت از نيروي انساني و منابع مادي كشور كليه كارگاهها ، كارفرمايان ، كارگران و كارآموزان ملزم به رعايت دستورالعملهايي كه از طريق شوراي عالي حفاظت فني (جهت تامين حفاظت فني ) و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي (جهت جلوگيري ازبيماريهاي حرفه اي وتامين بهداشت  كاروكارگرومحيط كار ) تدوين مي شود مي باشند .

 

 مدیر کل تعاون ، کار ورفاه اجتماعی استان با اشاره به اینکه به منظور نظارت برحسن اجراي صحيح قانون كار وضوابط ومقررات حفاظت فني بر عهده بازرسین کار استان می باشد گفت : آموزش مسائل مربوط به حفاظت فني و راهنمايي كارگران ، كارفرمايان و كليه افرادي كه در معرض صدمات و ضايعات ناشي از حوادث و خطرات ناشي از كار قراردارند و رسيدگي به حوادث ناشي از كاردركارگاههاي مشمول و تجزيه وتحليل عمومي وآماري اين گونه موارد به منظور پيشگيري حوادث از جمله وظایف بازرسین کار می باشد .

 

 توصیفیان  در زمینه ایمنی و بهداشت کار گفت : در نيمه اول 1396 ،  2216 بازرسي ادواري و 1362 فقره بازرسي موردي از كارگاههاي مشمول قانون كار استان انجام شده است. در اين مدت 3466 فقره ابلاغيه رفع نقص كارگاهي و 83 مورد ابلاغيه رفع نقص حادثه براي پيشگيري از وقوع مجدد حوادث مشابه صادر شده است . در اين رابطه به جهت عدم توجه به ابلاغيه هاي رفع نقص صادره وعدم تمكين بعضي از كارفرمايان 46 مورد درخواست تعقيب كارفرمايان به مراجع قضايي استان ارسال شده است.

 

توصیفیان افزود : براساس ماده 1 آيين نامه كميته حفاظت فني وبهداشت كار مصوب 11/4/1374 وزراي كارواموراجتماعي وبهداشت ، درمان و آموزش پزشكي بمنظور تامين مشاركت كارگران و كارفرمايان و نظارت برحسن اجراي مقررات حفاظت فني وبهداشت كار ، براي صيانت ازنيروي انساني ومنابع  مادي كشور دركارگاههاي مشمول وهمچنين پيشگيري از حوادث و بيماريهاي ناشي از كار ، حفظ وارتقاء سلامتي كارگران وسالم سازي محيطهاي كار ، تشكيل كميته هاي حفاظت فني و بهداشت كار در كارگاههاي كشورالزامي است . درهمين راستا كارگاههاي بيشتر 25 نفر كارگر مكلف به تشكيل كميته حفاظت فني وبهداشت كار شده اند و كارگاههاي داراي كمتر از 25 نفر كارگر چنانچه نوع كار ايجاب نمايد  با نظر مشترك و هماهنگ بازرس كار و بهداشت حرفه اي محل  ، كارفرما مكلف به تشكيل كميته مزبور خواهد بود .

 

وی گفت :دراجراي همين تكاليف قانوني در 6 ماهه اول سال 1396 به شرح مندرجات جدول زير تعداد 423 كميته حفاظت فني و بهداشت كار در كارگاه هاي مشمول قانون كار استان تشكيل شده است همچنين تعداد 662  فقره صورتجلسه كميته  هاي مزبور به ادارات تعاون، كار و رفاه اجتماعي شهرستان هاي استان واصل شده است كه  640  مورد آنها مورد بررسي قرار گرفته و منجر به صدور 256 ابلاغيه بررسي صورتجلسه به منظور بهبود عملكرد كميته هاي مذكور شده است. همچنين بازرسان كار طي اين مدت در 115 جلسه كميته هاي حفاظت شركت نموده ااند.

 

 وی افزود : در بخش آموزش ايمني كارگران و كارفرمايان نيمه اول سال 1396  به شرح جدول زير 26 دوره آموزشي ايمني با حضور 424 نفر جمعا به ميزان 146 ساعت براي كارگران  برگزار شده و 19 دوره آموزشي نيز با حضور 251 نفر از كارفرمايان به مدت 111 ساعت برگزار گرديده است.

 

توصیفیان تصریح کرد :ازجمله قوانين حمايتي كارگران قانون بازنشستگي پيش از موعددرمشاغل سخت وزيان آور موضوع ماده واحده قانون اصلاح تبصره (2) الحاقي ماده 76 قانون تامين اجتماعي مصوب 1380 مي باشد. باتوجه به تعريف كارهاي سخت وزيان آور كه عبارتست از : كارهايي كه در آنها عوامل فيزيكي ، شيميايي ، مكانيكي وبيولوژيكي محيط كار غيراستانداردبوده و در اثراشتغال كارگر تنشي به مراتب بالاتراز ظرفيتهاي طبيعي (جسمي و رواني )دروي ايجاد مي شود كه نتيجه آن بيماري شغلي وعوارض ناشي از آن بوده و بتوان با به كارگيري تمهيدات فني ، مهندسي ،بهداشتي وايمني وغيره صفت سخت و زيان آوربودن را از آن مشاغل كاهش داد يا حذف كرد . كليه كارگراني كه در مشاغل مزبوراشتغال بكار داشته باشند با رعايت شرايط قانوني مي توانند با ارائه درخواستهاي خود به كميته هاي بدوي رسيدگي تقاضاي استفاده از مزاياي قانون مزبور را بنمايند . دراين رابطه كميته مزبور باحضور اعضا تشكيل جلسه داده و با بررسي درخواستهاي متقاضيان اصداء راي مي نمايد. راي كميته مزبور ظرف 15 روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظرخواهي است .

 

 

وی گفت : در همين راستا بمنظور بررسي درخواست متقاضيان استفاده ازقانون مرقوم در نيمه اول سال 1396 ،  13 جلسه كميته بدوي و 4 جلسه كميته تجديدنظر تشكيل شده است. كه آمارعملكرد رسيدگي به درخواست متقاضيان در كميته¬هاي بدوي و تجديد نظر تشکیل شده است که تعداد 586 درخواست فردي شامل 2170 عنوان شغلي از 1430 كارگاه توليدي و 3 درخواست گروهي شامل 705 عنوان شغلي از 3 كارگاه توليدي  واصل شده است كه پس بررسي در كميته، 465 درخواست فردي بالغ بر 1562 عنوان شغلي از 977 كارگاه و 3 درخواست گروهي با 390 عنوان شغلي مورد تاييد قرار گرفته است همچنین تعداد  126 درخواست فردي شامل 259 عنوان شغلي از 68 كارگاه توليدي به كميته تجديدنظر ارسال گرديد كه پس از طرح در كميته 61 درخواست فردي با 131 عنوان شغل از 20 كارگاه تاييد شده است.

 

در پایان این نشست مدیر کل  تعاون ، کار ورفاه اجتماعی استان  موارد حائز توجه و ضروری و ضروری برای بازرسان کار از جمله : اجراي تعهدات عملكردي بازرسي كار ( بازرسي ادواري ، موردي و ...)، بازرسي هاي هدفدار مطابق برنامه زمانبندي ارسالي ، پيگيري جهت معرفي مسولين ايمني كارگاههاي صنعتي، توليدي، ساختماني و . .. در راستاي اجراي مدل خودبازرسي درون كارگاهي و تلاش در جهت فعال سازي كميته هاي غير فعال و نيمه فعال حفاظت فني و بهداشت كار كارگاهها و شركت بازرسان كار در جلسات كميته ها ، شناسايي پيمانكاران فعال فاقد صلاحيت ايمني در پروژه هاي عمراني دستگاههاي اجرايي و ارشاد و راهنمايي آنها جهت اخذ صلاحيت ايمني وبرگزاري دوره هاي آموزش ايمني براي كارگران و كارفرمايان و همچنین دقت نظر در بازرسي و تنظيم گزارشات كارشناسي مشاغل سخت و زيان¬آور از لحاظ استحقاق يا عدم استحقاق متقاضيان مشاغل سخت و زيان آور از مزاياي قانون بازنشستگي پيش از موعد مشاغل سخت و زيان آور و راهنمايي و هدايت كارفرمايان واحدهاي توليدي و صنعتي داراي مشاغل سخت و زيان آور جهت اصلاح و بهسازي محيط كار به منظور خروج از مشاغل سخت و زيان آور نوع الف و پيگيري جهت اجراي ماده 87 قانون كار (تاييد نقشه هاي ساختماني كارگاهها) تاکید داشت .

انتهای پیام/

دیدگاه شما

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
پرتال جامع آستان قدس رضوی: باب الرضا (ع) -حرم امام رضا (ع)
دانا
هواشناسی همدان