نمایش 1 - 5 از 5
در کمیسیون خدمات شهری شورای شهر همدان مطرح شد؛ رئیس کمیسیون خدمات شهری، حمل‌ونقل و ترافیک و محیط زیست شورای اسلامی شهر همدان گفت: دستفروشی بخشی از اقتصاد کشور محسوب می‌شود بنابراین حذف دستفروشان در برنامه شورا و شهرداری نیست بلکه مدیریت شهری، ساماندهی آنها را در دستور کار قرار داده است.
2. اسفند 1396 - 23:57
روز گذشته بود که خبر ساماندهی دستفروشان پیاده راه بوعلی در اذهان پیچید اما امروز اتفاقی دیگر افتاد و نیروی انتظامی با مقاومت دستفروشان مواجه شد و دستفروشان با بیان اینکه مسئولان به جای حل مسئله سعی در پاک کردن صورت مسئله دارند خواستار ساماندهی صحیح خود شدند.
9. اسفند 1395 - 16:05
گزارشی از اولین پیاده راه دیار هگمتانه: سنگفرش هایی گرانیتی و گران بها ،چند نیمکت و مسجمه در امتداد مسیر ، دستفروشانی صف کشیده در دو سوی بپاده راه ،مغازه هایی خلوت و بی مشتری و خیابانی سوت و کور و هیاهوی افکار رهگذرانی که هر روز با نمای بصری نازیبای این به اصطلاح خیابان دچار تشویش و اضطراب می شوند تنها ثمره هزینه 7 میلیاردی برای پیاده راه بوعلی سینا بود.
8. اسفند 1395 - 13:38
در جلسه کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر همدان مطرح شد: جلسه کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر همدان با موضوع ساماندهی دستفروشان سطح شهر، گزارش حسابرسی سازمان پارک ها و حمل و نقل و ترافیک درمحل سالن جلسات شورای شهر همدان برگزار گردید.
31. تير 1395 - 9:42
اشتراک در دستفروشان