نمایش 1 - 8 از 8
گردان: روزمرگی و نبود برنامه‌؛ چالش‌های پیش‌رو‌ شهری همدان رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر همدان نیز در این جلسه با بیان اینکه با وجود تمامی مشکلات اقتصادی، مدیریت‌شهری همدان در دوره پنجم توانست رضایتمندی نسبی را در بین شهروندان همدانی ایجاد کند؛ گفت: با همت و تلاش مجموعه مدیریت‌شهری رضایت‌مندی نسبی در بخش‌های مختلف شهر ایجاد شده است؛ اما این مهم، کافی نیست و باید کارهای اساسی صورت پذیرد.
16. فروردين 1400 - 12:27
نصب المان های نوروزی در ۲۰نقطه شهر همدان رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر همدان: رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر همدان با اشاره به اینکه برای ایام نوروز امسال المان های جدید استفاده می شود گفت: در این راستا در ۲۰نقطه از شهر المان های جدید نصب خواهد شد.
10. اسفند 1396 - 9:21
در کمیسیون خدمات شهری شورای شهر همدان مطرح شد؛ رئیس کمیسیون خدمات شهری، حمل‌ونقل و ترافیک و محیط زیست شورای اسلامی شهر همدان گفت: دستفروشی بخشی از اقتصاد کشور محسوب می‌شود بنابراین حذف دستفروشان در برنامه شورا و شهرداری نیست بلکه مدیریت شهری، ساماندهی آنها را در دستور کار قرار داده است.
2. اسفند 1396 - 23:57
کهنه فروش سخنگوی شورای شهر همدان با بیان اینکه پیاده‌راه اکباتان همزمان با ۲۲ بهمن افتتاح می‌شود گفت:اجازه دستفروشی به کهنه‌فروشان و چاقوفروشان در پیاده‌راه اکباتان داده نمی‌شود.
3. بهمن 1396 - 20:56
۴۳ نفر از خدمات گرمخانه همدان بهره می‌برند رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر همدان: رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر همدان گفت: ۴۳ نفر از خدمات گرمخانه همدان بهره می‌برند.
26. دى 1396 - 9:32
رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر همدان رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر همدان: رئیس کمیسیون خدمات شهری، حمل و نقل و ترافیک و محیط زیست شورای اسلامی شهر همدان خطاب به دستگاه‌های خدمات‌رسان گفت: اجرای دستورالعمل وزارت کشور به شرکت‌های خدمات‌رسان برای ارائه انشعابات خدماتی به مناطق حاشیه‌ای هر چه سریعتر در همدان شروع شود.
22. شهريور 1396 - 23:44
اختصاص ساختمانی توسط شورای شهر همدان برای استقرار رسانه‌ها عضو شورای شهر همدان مطرح کرد عضو شورای شهر همدان با اشاره به اینکه تا پایان دوره چهارم شورا ساختمان رسانه‌های همدان، برای تعامل بین اصحاب رسانه در اختیار خبرنگاران همدان قرار می‌گیرد، گفت: ایجاد خانه مطبوعات و محلی مناسب از نیازهای خبرنگاران همدان است.
15. مرداد 1396 - 20:37
در جلسه کمیسیون خدمات شهری شورا صورت گرفت: جلسه این هفته کمیسیون خدمات شهری حمل و نقل و ترافیک و محیط زیست شورای اسلامی شهرهمدان با موضوع بررسی نرخ کرایه تاکسی و اتوبوس‌ها در سال جاری برگزار شد.
18. ارديبهشت 1395 - 13:10
اشتراک در گردان