نمایش 1 - 3 از 3
شهردار جدید همدان باید از بین 9 کاندیدا شامل یوسف مشهدیاری، حمید گلی‌پور، سعید غفرانی، ابراهیم خلیلی، مسعود نصرتی، مجید درویشی، محمد رحمانی، مهدی مجیدی و عباس صوفی انتخاب شود.
6. شهريور 1396 - 23:39
نرگس معدنی پور اولین زنی است که از سوی محمد باقر قالیباف حکم شهرداری منطقه را دریافت کرد.
28. شهريور 1395 - 13:44
شهردار همدان خبر داد شهردار همدان با بیان اینکه شهرداری در خرید اتوبوس برقی و راه‌اندازی کارخانه پسماند قصد همکاری با شهرداری ارفورت را دارد، گفت: همکاری مشترک همدان و ارفورت به دلیل اشتراکات دو شهر بسیار مهم و قابل توجه است.
28. فروردين 1395 - 16:40
اشتراک در شهردار