نمایش 1 - 2 از 2
تب کریمه کنگو مدیرکل دامپزشکی همدان خبر داد: مدیرکل دامپزشکی استان همدان با بیان اینکه در حال حاضر بیماری تب کریمه-کنگو در میان جمعیت دامی شایع نیست، گفت: با توجه به اینکه این بیماری بین انسان و دام مشترک و قابل انتقال است، بروز حتی یک مورد هم با اهمیت بوده و باید تحت کنترل باشد.
22. خرداد 1397 - 13:44
انفولانزای مرغی مدیر کل دامپزشکی استان همدان با تاکید بر اینکه آنفولانزای پرندگان در استان رویت نشده است افزود: مرغداران و افرادی که با پرندگان در ارتباط هستند، هر گونه تلفات را به اداره کل دامپزشکی اطلاع دهند.
2. بهمن 1396 - 23:32
اشتراک در آنفولانزای پرندگان