نمایش 1 - 3 از 3
شهردار جدید همدانی صریح و شفاف با شهردار جدید همدان: شهردار جدید شهر همدان با بیان اینکه از امضای وزیر در خصوص ابلاغ حکمم خبری ندارم گفت: در هر صورت امیدوارم با توجه به تجربیاتی که دارم بتوانم به همدان کمک کنم.
25. مهر 1396 - 12:00
شهردار جدید همدان1 در گفتگو با شهردار جدید همدان مطرح شد: شهردار جدید همدان گفت: با توجه به این که شهر همدان قدمت 30 هزار ساله دارد و دارای تاریخ و تمدن است بنابراین بافت و آثار تاریخی این شهر مورد توجه میباشد ؛ اولویت کاری همدان با توجه به وسعت و جمعیتی که دارد نگهداشت شهر است ، بحث تفریحی و گردشگری هم باید مورد توجه قرار گیرد و امیدواریم بتوانیم با این وضع موجود و با توجه به درآمد به این موارد بپردازیم.
19. مهر 1396 - 13:23
شهردار جدید شهر همدان سخنگوی شورای شهر همدان خبرداد: سخنگوی شورای شهر همدان با بیان اینکه از بین 4 گزینه شهردار همدان انتخاب شد افزود: حسین مرادی با اجماع 11 رای به عنوان شهردار همدان معرفی شد.
11. مهر 1396 - 22:12
اشتراک در حسین مرادی