نمایش 1 - 2 از 2
رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر همدان خبر داد: سخنگو و رییس کمیسیون خدمات شهری, حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر همدان گفت: پس از گذشت 4 سال عملیات جمع آوری و پاکسازی دستفروشان محوطه تاریخی گنجنامه همدان توسط شهرداری به انجام رسید.
16. فروردين 1397 - 17:39
گزارشی از اولین پیاده راه دیار هگمتانه: سنگفرش هایی گرانیتی و گران بها ،چند نیمکت و مسجمه در امتداد مسیر ، دستفروشانی صف کشیده در دو سوی بپاده راه ،مغازه هایی خلوت و بی مشتری و خیابانی سوت و کور و هیاهوی افکار رهگذرانی که هر روز با نمای بصری نازیبای این به اصطلاح خیابان دچار تشویش و اضطراب می شوند تنها ثمره هزینه 7 میلیاردی برای پیاده راه بوعلی سینا بود.
8. اسفند 1395 - 13:38
اشتراک در ساماندهی دستفروشان