نمایش 1 - 3 از 3
با توجه به حضور معاونین و وزرای رئیس جمهور در استان برای چندمین بار شاهد آن بودیم که استاندار محترم عملکرد استان را در حوزه های اساسی بسیار مثبت ارزیابی کرده و به جای آنکه از مشکلات استان سخن به میان آورده تا با دریافت بودجه بیشتر باعث حل مشکلات شود استان را بدون هرگونه ایرادی توصیف میکند.
21. مهر 1397 - 15:12
عکس العمل برخی از همدانی ها به حضور ابتکار در این شهر: با توجه به وضعیت اسفناک خوزستان حضور رییس سازمان محیط زیست کشور در همدان واکنش هایی داشته و برخی خواستار لغو سفر ابتکار و رسیدگی به وضعیت مردم خوزستان شده اند.
2. اسفند 1395 - 9:42
بیانیه دانشجویان اصلاح‌طلب دانشگاه بوعلی‌سینا: انجمن اسلامی دانشجویان معتدل دانشگاه بوعلی‌سینا، در بیانیه‌ای خطاب به معصومه ابتکار با بیان این که حضور رئیس سازمان محیط زیست در استان همدان در این زمان، نادرست و نابجا بوده گفت: به خاطر مردم خوزستان سفر به همدان را لغو و به جای آن به اهواز سفر کنید.
2. اسفند 1395 - 1:39
اشتراک در ابتکار در همدان