نمایش 1 - 3 از 3
بهره برداری از 14 طرح منابع طبیعی همدان در هفته دولت مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان گفت: 14 طرح عمرانی موثر در حفظ منابع پایه آب و خاک و توسعه پایدار استان در هفته دولت با اعتبارات ملی، استانی و جلب مشارکت های مردمی بهره برداری می شود.
2. شهريور 1396 - 13:19
۶۵ هزار هکتار از اراضی همدان بیابانی شده است مدیرکل منابع طبیعی استان همدان: مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان بیابانی شدن ۶۵ هزار هکتار از اراضی همدان را یکی از چالش‌های اصلی منابع طبیعی دانست.
29. خرداد 1396 - 15:25
بیابان زایی در همدان مهار شد مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان گفت: با توجه به اقدامهای صورت گرفته روند شتابان بیابان زایی در مراتع و اراضی همدان کاسته شد.
26. بهمن 1395 - 19:02
اشتراک در مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان