نمایش 1 - 2 از 2
۶۵ هزار هکتار از اراضی همدان بیابانی شده است مدیرکل منابع طبیعی استان همدان: مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان بیابانی شدن ۶۵ هزار هکتار از اراضی همدان را یکی از چالش‌های اصلی منابع طبیعی دانست.
29. خرداد 1396 - 15:25
بیابان زایی در همدان مهار شد مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان گفت: با توجه به اقدامهای صورت گرفته روند شتابان بیابان زایی در مراتع و اراضی همدان کاسته شد.
26. بهمن 1395 - 19:02
اشتراک در مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان