نمایش 1 - 2 از 2
رونمایی از تقریظ رهبری بر 3 کتاب از نویسندگان همدان رئیس حوزه هنری همدان خبر داد رئیس حوزه هنری استان همدان از رونمایی از تقریظ رهبری بر سه کتاب چاپ همدان خبر داد و گفت: در «ششمین پاسداشت ادبیات جهاد و مقاومت» از جدیدترین تقریظ‌های مقام معظم رهبری در سه کتاب «وقتی مهتاب گم شد»، «گلستان یازدهم» و «دختر شینا» رونمایی می‌شود.
11. بهمن 1395 - 20:38
حمید حسام از دیدار خصوصی اش با رهبری می گوید رزمنده دفاع مقدس و نویسنده همدانی گفت: در این جلسه من 7-8 دقیقه ای با حضرت آقا صحبت کردم، در بین صحبتم عرض کردم که بیست سال است در این فضا قلم میزنم و مزد بیست ساله خود را امروز گرفتم.
18. دى 1395 - 8:33
اشتراک در وقتی مهتاب گم شد