نمایش 1 - 2 از 2
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس: سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه ما میتوانیم با استفاده از فرهنگ عمومی در خصوص فرزند از بسیاری از بلایا و آسیب های اجتماعی در امان باشیم گفت: به عنوان مثال بیانات رهبری در خصوص تولید داخلی باید به یک فرهنگ عمومی تبدیل شود
14. آبان 1396 - 12:03
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس: عضو کمیسون فرهنگی مجلس با اشاره به اقدام اخیر سالار عقیلی در خصوص حماسه نه دی گفت: کمیسیون فرهنگی با دعوت این هنرمندان به کمیسیون، اعزام نماینده کمیسیون برای جلسه با آنها و یا صدور بیانیه و دفاع از این آثار وظیفه خود را در کمیسیون فرهنگی انجام خواهد داد.
13. دى 1395 - 10:01
اشتراک در احد ازادی خواه