نمایش 1 - 2 از 2
وقف جدید مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان: مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان با بیان اینکه در تمام شهرستان‌ها ایستگاه «همه واقف باشیم» برپا خواهد شد اظهار کرد: طی 8 ماه اخیر تعداد 34 وقف جدید به ثبت رسیده است که نشان دهنده همکاری واقفین خیراندیش با امور اوقاف است.
15. آبان 1397 - 8:58
رییس اداره اوقاف استان همدان: رییس اداره اوقاف استان همدان اظهار کرد: برخی با اهداف سیاسی سعی در تخریب اوقاف دارند که ما در این موج سواری آنان را همراهی نخواهیم کرد.
14. آذر 1395 - 9:23
اشتراک در دهه وقف