نمایش 1 - 2 از 2
فرماندار همدان: فرماندار همدان گفت: هنوز به اهميت کار در حوزه فناوري اطلاعات و آسيب‌هاي موجود در اين حوزه واقف نيستيم
27. دى 1395 - 8:46
فناوری اطلاعات تحولات شگرفی در روند فعالیت جامعه بشری به وجود آورده است، به گونه ای که زندگی امروزی بدون استفاده از این فناوری با دشواری های فراوانی مواجه است.
11. مهر 1395 - 11:56
اشتراک در فناوری اطلاعات