نمایش 1 - 10 از 882
بهاییت یک فرقه است که یهود آن را ساخته است چرا که یهود بر طبق قوانین خودشان کسی نمی تواند یهودی باشد مگر آنکه مادرش یهودی باشد و این یک قاعده است، فلذا یهودییت دین تبشیری نیست، بنابراین مکاتب و فرقه هایی باید ساخته شود که به نفع یهود است و در سنی وهابیت و شیعه بهاییت را ساختند.
یادداشت
بدون تردید رسانه‌ها تأثیر عمیقی بر جهت دهی به افکار عمومی و فرهنگ سازی در جامعه دارند از جمله در موضوع مهم امیدآفرینی و تحقق عدالت اجتماعی، به‌گونه‌ای که این نقش مؤثر، در ایجاد و تقویت امنیت روانی و اجتماعی جامعه بسیار مهم و برجسته است
۲۰دی ماه سالروز شهادت "امیرکبیر"راد مرد بزرگ و کم نظیر توسعه اقتصادی ایران است.
نطفه پلید فتنه، پنجم دی ماه ۸۸ پس از پایان آئین دستجات عزاداری در مسیر بازگشت به تکایا وهیات مذهبی ظهر عاشورا از سوی چهره های خبیث منعقد و تهران بزرگ در غبار شوم، این انعقاد نامشروع گرفتار گردید؛ مردم دارالمومنین، دار العلم و دار المجاهدین همدان در کار بست آموزه های دینی خود بر نتابیده با عزمی راسخ آهنگ ایستادگی و ندای هیهات من الذله سر دادن
نطفه پلید فتنه، پنجم دی ماه ۸۸ پس از پایان آئین دستجات عزاداری در مسیر بازگشت به تکایا وهیات مذهبی ظهر عاشورا از سوی چهره های خبیث منعقد وتهران بزرگ در غبار شوم، این انعقاد نامشروع گرفتار گردید؛ ردم دارالمومنین، دار العلم ودار المجاهدین همدان در کار بست آموزه های دینی خود بر نتابیده با عزمی راسخ آهنگ ایستادگی و ندای هیهات من الذله سر دادند.
یادداشت اختصاصی دکتر عبدالمجید شیخی، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه برای «نود اقتصادی»؛
دکتر عبدالمجید شیخی نوشت: روزنامه دنیای اقتصاد درشماره 5296 خود، سرمقاله ای بنام امین کاوئی با عنوان« اشتباهات رایج سیاستگذار پولی» در تاریخ 3 آبان 1400 در قالب 10 پرسش اما با پاسخ های ناقص و بعضاً منتاقض منتشر نموده اند.
ارتقاء کارآمدی نظام اجرایی، الاّ و لابد در گرو عزل و نصب ها نیست، هرچند که گاه انتصابها در مواقع و سطوحی ضروری به نظر برسد.
سوریه تنها کشوری است که از مجموعه کشورهای اعراب مخالف اسرائیل، همچنان در جبهه مخالفت و مبارزه است و از این نظر همانند یک لقمه گلوگیر، نظام سلطه را اذیت می کند!
هنوز یک ماه از مراسم تنفیذ رییس جمهورمحترم جناب آقای دکترحسن روحانی نمی گذرد، دولتی که با شعار "اعتدال، تدبیروامید" توانسته اعتماد مردم را جلب کند ولی زمزمه های اعتدال به گوش مردم نمی رسد!

صفحه‌ها