نمایش 1 - 2 از 2
وضعیت این روزهای سهامداران شبکه بانکی تا حد زیادی مشابه وضعیت سپرده گذاران موسسات میزان و ثامن الحجج است.
13. دى 1395 - 15:03
سپرده‎گذاران موسسه میزان خراسان جنوبی نگران سپرده‎های خود هستند و مسؤولان بانک صادرات نیز پاسخگوی مشکل مردم نیستند.
6. مهر 1395 - 14:12
اشتراک در سپرده گذاران موسسه میزان