نمایش 1 - 1 از 1
فرمانده مرکز مقاومت بسیج قهاوند گفت: بیش از 60 عنوان برنامه به مناسبت هفته دفاع مقدس در منطقه قهاوند اجرا می شود.
25. شهريور 1395 - 11:00
اشتراک در هفته دفاع مقدس در قهاوند