نمایش 11 - 13 از 13
معاون اول رییس جمهور با اشاره به توهین‌های انجام گرفته به رییس جمهور در روزهای اخیر اظهار کرد: به معاون حقوقی رییس جمهور تذکر داده‌ایم تا از دستگاه قضا پیگیر این توهین‌ها باشد.
17. مرداد 1395 - 22:39
به دنبال ارسال نامه نیکبخت به جهانگیری صورت گرفت به دنبال ارسال نامه‌ای از سوی استاندار همدان به معاون رئیس‌جمهور و اعلام تأیید اشتغال استان توسط خبرنگاران، چند خبرنگار حاضر در راستی‌آزمایی اشتغال توضیحاتی برای معاون رئیس‌جمهور در این باره ارائه دادند.
21. تير 1395 - 13:58
پاسخ رهبر معظم انقلاب اسلامی به نامه جهانگیری در پی ارسال نامه معاون اول رئیس جمهور به رهبر معظم انقلاب مبنی بر درخواست همکاری و مشارکت همه دستگاه‌ها و نهادهای عمومی کشور با دولت در ایجاد انضباط به ویژه در امور مالی و رعایت کامل قوانین و مقررات و حرکت بر مدار قانون، مقام معظم رهبری به نامه جهانگیری پاسخ دادند.
12. تير 1395 - 19:51

صفحه‌ها

اشتراک در جهانگیری