نمایش 1 - 2 از 2
حسین شریعتمداری:
16. آبان 1395 - 7:57
امام جمعه همدان گفت: امام جمعه همدان با بیان اینکه فلسفه روز قدس ظلم ستیزی است گفت: سکوت در برابر ظلم عملی مذموم است و آنان در پیشگاه خداوند پاسخگو هستند
11. تير 1395 - 16:25
اشتراک در ظلم ستیزی