نمایش 1 - 2 از 2
استاندار همدان: استاندار همدان با بيان اينكه برخي نمي‌گذارند سرمایه‌گذار وارد همدان شود، گفت: دلم خون است و با اين شرایط در استان كار می‌کنم!
10. دى 1395 - 12:05
مدیرکل سرمایه‌گذاری خارجی سازمان سرمایه‌گذاری ایران: مدیرکل سرمایه‌گذاری خارجی سازمان سرمایه‌گذاری ایران با بیان اینکه تمامی دستگاه‌های اجرایی مکلف به جذب سرمایه‌گذار خارجی بوده و اگر ورود سرمایه‌گذار خارجی مدیریت نشود، آسیب به دنبال دارد، گفت: همدان بهشت سرمایه‌گذاری ایران است.
28. ارديبهشت 1395 - 20:31
اشتراک در سرمایه گذاری در همدان