نمایش 1 - 4 از 4
استاندار همدان: استاندار همدان گفت: تصمیم گرفتم تا در همه بانک‌هایی که درگیر کار تولید هستند به صورت سرزده حضور یابم و علت سرگردانی سرمایه گذاران را جویا شوم.
3. آبان 1396 - 22:10
استاندار همدان: ستاندار همدان با بیان اینکه بیکاری در استان با تلاش و هم‌افزایی حل می‌شود گفت: مدیران همدان اجازه ندهند کار سرمایه‌گذار در بخش کارشناسی معطل بماند.
2. شهريور 1396 - 17:35
استاندار همدان: استاندار همدان با بيان اينكه برخي نمي‌گذارند سرمایه‌گذار وارد همدان شود، گفت: دلم خون است و با اين شرایط در استان كار می‌کنم!
10. دى 1395 - 12:05
مدیرکل سرمایه‌گذاری خارجی سازمان سرمایه‌گذاری ایران: مدیرکل سرمایه‌گذاری خارجی سازمان سرمایه‌گذاری ایران با بیان اینکه تمامی دستگاه‌های اجرایی مکلف به جذب سرمایه‌گذار خارجی بوده و اگر ورود سرمایه‌گذار خارجی مدیریت نشود، آسیب به دنبال دارد، گفت: همدان بهشت سرمایه‌گذاری ایران است.
28. ارديبهشت 1395 - 20:31
اشتراک در سرمایه گذاری در همدان