نمایش 1 - 3 از 3
شش خدمت جدید سامانه اینترنت بانک مسکن به منظورگسترش خدمات بانکداری الکترونیک راه‌اندازی شد.
2. دى 1395 - 23:59
چرا طرح دولت برای تامین مسکن پولدارها شسکت می‌خورد هنوز تب و تاب رونمایی از طرح فروش قسطی مسکن از قلیان نیفتاده که "فرشید پورحاجت" دبیر کانون سراسری انبوه سازان گفته که آغاز فروش قسطی مسکن یک هفته دیگر هم به تاخیر افتاد، زیرا انبوه سازان لیست واحدهای مسکن فروش قسطی را ارائه نکرده‌اند.
8. ارديبهشت 1395 - 21:48
اشتراک در بانک مسکن