نمایش 1 - 2 از 2
معابر همدان در هنگام بارندگی پر از آب و سبب ایجاد مشکلات فراوانی برای شهروندان می شود و آبهایی که می توانست با مدیریت صحیح شهری تبدیل به فرصت شود فقط خوراک فاضلاب های شهر همدان می شوند.
15. دى 1395 - 10:42
رئیس مرکز مدیریت حوادث و اطلاعات مدیریت بحران کشور: رئیس مرکز مدیریت حوادث و اطلاعات مدیریت بحران کشور گفت: دیروز ۶ استان کشور درگیر سیل و آبگرفتگی معابر شده و امروز نیز ۱۷ استان دیگر مشمول هشدار سازمان هواشناسی کشور هستند.
25. فروردين 1395 - 20:51
اشتراک در آبگرفتگی معابر