نمایش 1 - 2 از 2
گزارش دانا از ممانعت سوداگران از الکترونیکی شدن پرونده سلامت؛ پرونده الکترونیک سلامت از حدود ده سال پیش در وزارت بهداشت مطرح شده اما تاکنون اجرایی نشده است. به اعتقاد کارشناسان این طرح می‌تواند تا30 درصد از هزینه‌های سلامت کشور را کاهش دهد. همچنین با اجرایی شدن این طرح جامع الکترونیک می‌توان مانع تعدادی از فساد‌های بخش سلامت کشور شد.
20. خرداد 1398 - 8:55
مدیرکل بیمه سلامت همدان: مدیرکل بیمه سلامت استان همدان با اشاره به اینکه بیش از ۲۲۰ هزار نفر در همدان دفترچه بیمه همگانی سلامت دریافت کردند، گفت: بیمه سلامت استان همدان ۱۹۰ میلیارد تومان به مراکز طرف قرارداد بدهی دارد.
24. فروردين 1395 - 15:08
اشتراک در دفترچه