نمایش 1 - 1 از 1
گردان: روزمرگی و نبود برنامه‌؛ چالش‌های پیش‌رو‌ شهری همدان رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر همدان نیز در این جلسه با بیان اینکه با وجود تمامی مشکلات اقتصادی، مدیریت‌شهری همدان در دوره پنجم توانست رضایتمندی نسبی را در بین شهروندان همدانی ایجاد کند؛ گفت: با همت و تلاش مجموعه مدیریت‌شهری رضایت‌مندی نسبی در بخش‌های مختلف شهر ایجاد شده است؛ اما این مهم، کافی نیست و باید کارهای اساسی صورت پذیرد.
16. فروردين 1400 - 12:27
اشتراک در خدمات شهری