نمایش 1 - 1 از 1
کلاس های راهنمایی و رانندگی پا به پای کرونا/ تجمعاتی کوچک با خطراتی بزرگ رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی همدان با بیان اینکه 44آموزشگاه راهنمایی و رانندگی در سطح استان وجود دارد گفت: سعی می کنیم پروتکل ها و فاصله اجتماعی در تمام کلاس ها رعایت شود.
23. دى 1399 - 10:42
اشتراک در راهنمایی رانندگی