نمایش 1 - 2 از 2
فیلم درحالی که پل شهید همدانی باید 16 ماه پیش به بهره‌برداری می‌رسید هنوز فاز اول آن افتتاح نشده است و در این میان از شهرداری و شورا گرفته تا پیمانکاررو تحریم‌ها در این اتفاق نقش دارند .
22. ارديبهشت 1399 - 12:29
درحالی که پل شهید همدانی باید 16 ماه پیش به بهره‌برداری می‌رسید هنوز فاز اول آن افتتاح نشده است.
21. ارديبهشت 1399 - 9:57
اشتراک در پل شهید همدانی