نمایش 1 - 3 از 3
به روایت مهدی صدیقی- همرزم شهید روایت مهدی صدیق همرزم شهید حمید حجه فروش را در زیر می خوانیم.
11. ارديبهشت 1399 - 10:46
یادواره مجازی شهدا یادواره سی و هشتمین سالگرد شهادت ؛ معلم و پاسدارحمید حجه فروش به همت دبیرستان دخترانه شهید حجه فروش و فضای مجازی سپاه ناحیه برگزار می شود .
10. ارديبهشت 1399 - 11:37
اشتراک در شهید حمید حجه فروش