نمایش 1 - 3 از 3
شهردار همدان: شهردار همدان با بیان اینکه مشتاق ارتباط با مجامع بین المللی برای تبادل تجارب و نیز معرفی شهر همدان هستیم، گفت: شهرداری همدان به دنبال ایجاد دروازه های جدید برای توسعه گردشگری در عرصه های مختلف است.
22. آبان 1397 - 11:35
دبیرکل سازمان جهانی گردشگری: دبیرکل سازمان جهانی گردشگری، گفت: بسیاری از تحریم ها موجب قوی تر شدن ایران شده است و ما میخواهیم که ایران و همدان را در دنیا به عنوان یک مقصد گردشگری مطمن و آرام تبلیغ و معرفی کنیم.
21. آبان 1397 - 19:49
معاون عمرانی استانداری همدان: معاون عمرانی استانداری همدان با بیان اینکه امروزه اجلاس جهانی و گردشگری UNWTO در همدان با حضور اکثر کشورها برگزار میشود و باعث شده است که نشان بدهیم تحریم ها هیچ تاثیری مثل گذشته نداشته ادامه داد: ما روزی با انقلاب و تسخیر لانه جاسوسی ابهت ایران را حفظ کردیم.
12. آبان 1397 - 21:04
اشتراک در اجلاس جهانی گردشگری