نمایش 1 - 1 از 1
استاد حوزه و دانشگاه: استاد حوزه و دانشگاه گفت: شعار حب الحسین یجمعنا نقش موثری در برطرف کردن اختلاف ها و سوتفاهم ها و ایجاد وحدت دارد و اگر دشمن با اربعین مخالفت می کند برای این است که فهمیده این وحدت باعث نابودی دشمنان و ظالمان جهان می شود.
8. آبان 1397 - 13:29
اشتراک در اربعین_حسین(ع)