نمایش 1 - 1 از 1
پسر سردار شهید حاج حسین همدانی مطرح کرد: پسر سردار شهید حاج حسین همدانی گفت: یکی از خصوصیات بارز ایشان نفوذ کلام بود که در مخاطب بسیار تاثیرگذار بود.
19. مهر 1397 - 9:33
اشتراک در پسر سردار شهید همدانی