نمایش 1 - 1 از 1
امیر خجسته خبر داد: نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی گفت: مسیر های گردشگری امامزاده محسن، سداکباتان، مرادبلاغی و چشین ابرو از مهمترین مسیرهای گردشگری و محروم همدان است که باید نقش بسزایی در جذب توریست داخلی و خارجی در همدان ایفامیکند.
16. مهر 1397 - 14:48
اشتراک در چهارمسیرگردشگری همدان