نمایش 1 - 1 از 1
رکود بازار ماشین در همدان رییس اتحادیه نمایشگاه داران اتومبیل همدان: رییس اتحادیه نمایشگاه داران اتومبیل همدان با تاکید بر اینکه سه عامل اصلی گرانی تعرفه های دولتی، دلار و جو روانی باعث عدم توان خرید مردم و رکود بازار شده است افزود: وضعیت بازار اتومبیل یک ماهی است که در حالت رکود است.
14. تير 1397 - 10:42
اشتراک در بازار خودرو در همدان