نمایش 1 - 1 از 1
یک دامدار همدانی عنوان کرد: یک دامدار همدانی با بیان اینکه ضعف مدیرت اجرایی در استان همدان سبب شده که صنعت دامپروری رونق پیدا نکند گفت: متاسفانه در استان ما شرکت های پشتیبانی از امور دام تبدیل به بنگاه های تجاری شده اند.
30. خرداد 1397 - 13:07
اشتراک در صنعت دامپروری