نمایش 1 - 1 از 1
حمل و نقل مسافربری در نشست ارتقاء خدمات مسافری استان مطرح شد؛ معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان همدان با تأکید بر اینکه سنتی نگری نباید گریبانگیر حمل و نقل مسافربری شود، گفت: خدمات حمل و نقل مسافربری باید به روز باشد.
22. خرداد 1397 - 13:36
اشتراک در بخش حمل و نقل مسافربری