نمایش 1 - 1 از 1
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان همدان: مدیرکل حفاظت محیط زیست استان همدان با بیان اینکه اولویت سازمان محیط زیست استان در سال 97 پسماندهای پلاستیکی است افزود:آمار غیر رسمی نشان میدهد که فقط حداکثر تا 3 درصد ظروف یکبار مصرف پلاستیکی بازیافت میشود و متاسفانه بقیه در طبیعت بدون عمل بازیافت رهاسازی میشود.
22. خرداد 1397 - 9:20
اشتراک در قوچ و میش