نمایش 1 - 1 از 1
اختتامیه طرح بی زباله در همدان طرح بی زباله در استان همدان امروزطی مراسمی در مدارس پورمیدانی و بنت الهدی همدان به کار خود پایان داد.
26. ارديبهشت 1397 - 13:54
اشتراک در طرح بی زباله