نمایش 1 - 1 از 1
مدیر جهادکشاورزی شهرستان همدان مطرح کرد مدیر جهادکشاورزی شهرستان همدان با تأکید بر اینکه در گذشته 90 هکتار سبزی توسط فاضلاب آبیاری می‌شد، گفت: این میزان طی سال گذشته به 20 هکتار رسیده با این وجود نکته اساسی در آبیاری سبزیجات با فاضلاب عدم ساماندهی سیستم فاضلاب همدان است.
26. ارديبهشت 1397 - 12:19
اشتراک در کشت سبزیجات