نمایش 1 - 1 از 1
گزارش صبح الوند از موسیقی همدان در سال 96 : امسال به جز چند اجرای ضعیف در سطح استان در قالب کنسرت که آن هم با دعوت از سوی بخش خصوصی به روی صحنه رفت، شاهد اتفاق خوشایندی در حوزه موسیقی استان نبودیم و متاسفانه این اجراها نیز با اقبال و استقبال خوبی از سوی مخاطبان مواجه نشد.
26. اسفند 1396 - 12:35
اشتراک در موسیقی همدان