نمایش 1 - 1 از 1
گزارشی از بازار در استانه سال نو: دقیقه به دقیقه به سال جدید نزدیک می شویم و مردم در تب و تاب خریدهای شب عید و تعطیلات سال نو هستند،اما مردم آنچنان که باید از وضعیت بازار راضی نیستند و رکود و گرانی قدرت خرید مردم را محدود کرده است.
26. اسفند 1396 - 9:46
اشتراک در رکود در بازار