نمایش 1 - 2 از 2
مدیر کل تعاون ،کار ورفاه اجتماعی استان همدان مدیر کل تعاون استان همدان ضمن اشاره به درخشش تعاونی های استان همدان در جشنواره تعاونی های برتر کشور گفت: از استان همدان هم 3 شرکت تعاونی به عنوان موارد برگزیده در سیزدهمین جشنواره تعاونی های برتر کشور موردتقدیر قرار گرفتند.
20. شهريور 1397 - 12:59
در جشن بازگشت به تولید یک واحد تولیدی بعداز 10 در همدان؛ استاندار همدان گفت: از اداره کار راضی نیستم چون آنطور که میخواهم قدم ها بلند نیست درحالیکه باید قدم ها را بلند برداشت.
24. اسفند 1396 - 13:43
اشتراک در اداره کار