نمایش 1 - 1 از 1
رییس پلیس فتا استان خبر داد: رییس پلیس فتا استان با تاکید بر اینکه استان همدان از نظر تعداد جرائم فضای مجازی جزء امن ترین استان ها است گفت: هر ساله بیش از ۹۰درصد جرائم توسط پلیس فتا کشف می شود.
2. اسفند 1396 - 15:15
اشتراک در جرائم فضای مجازی در همدان