نمایش 1 - 3 از 3
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: با افزایش تسهیلات بانکی و تکمیل آورده متقاضیان، مسکن مهر تا پایان دولت به اتمام می رسد.
15. دى 1395 - 23:27
اعتبار پنج هزار میلیاردی جهت اتمام پروژه های مسکن مهر کشور نیاز است قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در طرح مسکن مهر: معاون وزير راه و شهرسازی گفت: برای اتمام همه پروژه های مسکن مهر در کشور بیش از پنج هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است.
8. مرداد 1394 - 16:45
افزایش 10 میلیونی وام مسکن مهر در کشور معاون وزیر راه و شهرسازی خبر داد: قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در طرح مسکن مهر گفت: تسهیلات اعطایی بانک ها در بحث ساخت مسکن مهر از سوی دولت یازدهم به متقاضیان از 20 میلیون تومان به 30 میلیون تومان افزایش یافته است.
8. مرداد 1394 - 14:59
اشتراک در معاون وزیر راه و شهرسازی