نمایش 1 - 1 از 1
دبیر قرارگاه دانشجویی شهید همدانی: دبیر قرارگاه دانشجویی شهید همدانی مهمترین وظیفه یک دانشجوی انقلابی را عدالتخواهی دانست و افزود: متاسفانه برخی از جناح بندی های سیاسی تشکل های دانشجویی که به نوعی یکبار مصرف هستند تحت الشعاع قرارداده و آنان را از هدف اصلی خود دور کرده است.
16. آذر 1396 - 12:50
اشتراک در دبیر قرارگاه دانشجویی شهید همدانی