نمایش 1 - 1 از 1
کارگردانان نمایش همدان از تاثیرات جشنواره کودک کارگردانان نمایش همدان از تاثیرات جشنواره کودک می‌گویند: علی رغم سابقه طولانی کهن شهر همدان در میزبانی جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان اما هنوز هم این جشنواره اندرخم اتفاقات و حواشی خود بوده و جایگاه واقعی خود را در بین اهالی فن و فعالان نمایش استان پیدا نکرده است.
14. آذر 1396 - 11:07
اشتراک در کارگردانان تئاتر همدان