نمایش 1 - 1 از 1
همزمان با هفته کتاب وکتابخوانی: مدیردبیرخانه کانونهای فرهنگی و هنری مساجد استان همدان، از اجرای طرح آموزشی ویژه کتابداران کتابخانه های کانون های فرهنگی هنری مساجد استان همدان روز پنج شنبه (25 آبان ) در مجتمع بوعلی سینا همدان خبرداد .
23. آبان 1396 - 13:28
اشتراک در کانون مساجد همدان