نمایش 1 - 1 از 1
بهترین کارگردان جشنواره بین المللی تئاتر فجر کشور: بهترین کارگردان جشنواره بین المللی تئاتر فجر کشور گفت: برگزاری چندین دوره این جشنواره در همدان موجب گردیده تا تئاتر کودک و نوجوان در این استان فعال‌تر شده و اکثرگروه‌های تئاتر آن به تولید این ژانر بپردازند.
23. آبان 1396 - 8:55
اشتراک در تئاتر در همدان